Extra 20% popusta na vse s kodo EXTRA20Konča se čez 62 ur 5 minut
info@differenta.si (Piši nam)

Pogoji in določila

POGOJI IN DOLOČILA

Naslov, kamor paket pošljete je

Packeta International ZOOT DPD d.o.o.
ID: 94877590
(tracking number of the received parcel)Depot MariborTržaška cesta 432000 Maribor

poslovno podjetje Digital People a.s.

s sedežem na naslovu Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071

vpisano v trgovski register, ki ga vodi okrožno sodišče v Plsenu, oddelek C, spis 28382

za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na internetu

www.ZOOT.si

 

 

 1. UVODNE DOLOČBE
  • Ti poslovni pogoji (v nadaljnjem besedilu "poslovni pogoji") družbe (v nadaljnjem besedilu "prodajalec") so urejeni v skladu s 1. oddelkom 1751 zakona št. 89/2012 Coll., Civilnim zakonikom, kakor je bil spremenjen ("Civilni zakonik") medsebojne pravice in obveznosti strank, ki izhajajo v povezavi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu"nakupna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu "kupec") prek prodajalčeve spletne trgovine. S spletno trgovino prodaja prodajalec na spletnem mestu, ki se nahaja na internetnem naslovu (v nadaljnjem besedilu "spletna stran") prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu "spletni vmesnik trgovine").
  • Pogoji poslovanja ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri Prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali med samostojnim poklicem.
  • V kupoprodajni pogodbi se je mogoče dogovoriti o določbah, ki odstopajo od pogojev. Različne določbe prodajne pogodbe imajo prednost pred določbami pogojev.
  • Določila pogojev so sestavni del nakupne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji so napisani v slovenščini. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenščini.
  • Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki nastanejo z datumom veljavnosti prejšnje različice pogojev.
 2. UPORABNI RAČUN
  • Kupec lahko na podlagi registracije kupca na spletnem mestu dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko prek svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik to omogoča, lahko kupec blago tudi brez registracije naroči neposredno iz spletnega vmesnika.
  • Kupec je pri registraciji na spletni strani in naročanju blaga dolžan predložiti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan ob vsaki spremembi posodobiti podatke, vnesene v uporabniški račun. Podatki, ki jih kupec posreduje v uporabniškem računu in pri naročilu blaga, prodajalec šteje za pravilne.
  • Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan varovati zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.
  • Kupec ni upravičen dovoliti uporabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb.
  • Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja dlje časa ali če kupec krši svoje obveznosti iz nakupne pogodbe (vključno s pogoji in določili).
  • Kupec potrjuje, da uporabniški račun morda ni na voljo ves čas, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca. Potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.
 3. SKLEP NAROČILA O NAKUPU
  • Vsa predstavitev blaga, ki se nahaja v spletnem vmesniku trgovine, je informativnega značaja in prodajalec ni dolžan skleniti nakupne pogodbe v zvezi s tem blagom. Določbe člena 1732 (2) Civilnega zakonika se ne uporabljajo.
  • Spletni vmesnik trgovine vsebuje podatke o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če tega blaga po svoji naravi ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve sposobnosti, da sklene nakupno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
  • Spletni vmesnik vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo. Informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, navedenimi v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlje Slovenije.
  • Kupec za naročilo blaga izpolni naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje podatke o:
   • naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronski nakupovalni voziček spletnega vmesnika trgovine),
   • način plačila kupnine blaga, informacije o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
   • informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj "Naročilo").
  • Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je v naročilo vnesel kupec, tudi glede kupčeve zmožnosti zaznavanja in popravljanja napak, ki nastanejo pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Podatki v naročilu prodajalca štejejo za pravilne. Prodajalec kupcu potrdi prejem takoj po prejemu naročila (v nadaljevanju "e-poštni naslov kupca").
  • Prodajalec je odvisno od narave naročila (količina blaga, kupnina, predvideni stroški pošiljanja) vedno upravičen od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (npr. V pisni obliki ali po telefonu).
  • Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane ob dostavi naročila (prevzem), ki ga prodajalec kupcu pošlje po elektronski pošti na kupčev e-poštni naslov.
  • Kupec soglaša z uporabo sredstev komunikacije na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih je imel Kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupne pogodbe (stroški internetne povezave, telefonski stroški), nosi kupec, ki se ne razlikujejo od običajne cene.
  • Če je za vrnjeno naročilo potrebno vračilo v obliki poštnega naloga, bo kupcu zaračunano 2 EUR od cene vračila. Ta znesek se porabi za stroške, ki nastanejo zaradi plačila po pošti. Sporočite nam, da potrebujete vračilo po pošti. Ne želimo vam samodejno zaračunati, da se ne jezite na nas.
  • Če kupec čakajočega naročila ali gotovine ne prevzame, bo moral kupec plačati katerokoli strošek pošiljanja, tj. poštnina, pakiranje in gotovina ob dostavi v višini 3,50 EUR. Z oddajo naročila se strinjate z našimi pogoji in pogodbeno kazen stroškov pošiljanja blaga. Kupec se s tem obvezuje, da bo na zahtevo prodajalcu plačal zgoraj navedene stroške in pogodbeno kazen preko elektronskega naslova, ki ga je kupec vnesel ob izpolnitvi naročila.

 4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI
  • Kupec lahko plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dostavo blaga v skladu s kupoprodajno pogodbo, na naslednje načine:

   - v gotovini v prostorih prodajalca na naslovu ZOOT.si, Rooseveltova 9, Plzeň, 30100;

   - gotovina ob dostavi na kraju, ki ga kupec navede v naročilu;

   - z gotovinskim nakazilom na račun prodajalca št. 107-4511230287 / 0100, ki se vodi pri Komerční banki kot (v nadaljnjem besedilu "račun prodajalca");

   - brezgotovinsko plačilno kartico na spletu;

   - s posojilom, ki ga je odobrila tretja oseba.

  • Skupaj s kupnino je kupec dolžan prodajalcu plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjeni višini. Če ni izrecno določeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga. Za naročila nad 60 EUR je poštnina in pakiranje BREZPLAČNO.
  • Prodajalec od kupca ne zahteva plačila pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe 6. člena splošnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine vnaprej.
  • V primeru plačila z gotovino ali gotovine ob dostavi se kupnina plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila je kupnina plačljiva v dneh od sklenitve kupne pogodbe.
  • V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj s spremenljivim simbolom plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena v trenutku, ko ustrezni znesek nakaže na prodajalčev račun.
  • Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi naročila (člen 6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden blago pošlje kupcu. Določbe člena 2119 (1) Civilnega zakonika se ne uporabljajo.
  • Popuste na ceno blaga, ki ga prodajalec kupcu zagotovi, ni mogoče združiti.
  • Če je to običajno v poslovnih odnosih ali če tako določa splošna zavezujoča zakonska ureditev, Prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun v zvezi s plačili po kupni pogodbi. Prodajalec plača davek na dodano vrednost. Davčni dokument - račun kupcu izda prodajalec po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki pošlje na elektronski naslov kupca.
  • Prodajalec je v skladu z Zakonom o registraciji prodaje zavezan kupcu izdati potrdilo. Hkrati je dolžan prejeti prihodek prijaviti pri davčnem upravitelju na spletu; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.
 1. ODSTOP OD POGODBE O NAKUPU
  • Kupec priznava, da v skladu z določbami oddelka 1837 Civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno po kupčevi želji ali zanj, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, iz zapečatene pogodbe o nakupu paketa, ki jo je potrošnik odstranil iz paketa in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter zvočne ali video posnetke ali pogodbe o dostavi računalniškega programa, če je kršen njihov izvirnik ovitek.
  • Če to ni določeno v 1. členu splošnih pogojev ali v katerem koli drugem primeru, ko kupne pogodbe ni mogoče preklicati, ima kupec pravico v roku štirinajstih dni odstopiti od nakupne pogodbe v skladu z oddelkom 1829 (1) Civilnega zakonika (14)  dni od prejema blaga in če je pogodba o nakupu za več vrst blaga ali dobava več delov, to obdobje teče od datuma prejema zadnje dobave blaga. Odstop od prodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorec obrazca, ki ga je ponudil prodajalec in ki je priložen pogojem poslovanja. Odstop iz kupoprodajne pogodbe lahko kupec med drugim pošlje na naslov prodajalčevih poslovnih prostorov ali na e-poštni naslov prodajalca.
  • V primeru odstopa od kupne pogodbe v skladu z 2. členom pogojev, se odkupna pogodba odpove od začetka. Kupec mora vrniti Prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od dostave odstopa od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, kupec nosi s tem povezane stroške z vrnitvijo blaga prodajalcu, tudi če blaga po običajni pošti ni mogoče vrniti.
  • V primeru odstopa od pogodbe o nakupu v skladu z 2. členom pogojev, prodajalec vrne kupcu prejeta sredstva v štirinajstih (14) dneh od odstopa od kupne pogodbe s strani kupca na enak način, kot ga je prodajalec sprejel od kupca. Prodajalec ima pravico tudi vrniti izvedbo, ki jo je ponudil Kupec ob vrnitvi blaga s strani Kupca ali drugače, če se Kupec strinja in kupcu ne povzroči dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih sredstev kupcu, preden kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
  • Prodajalec ima pravico, da enostransko izplača zahtevek za povrnitev škode, nastale na blagu, na kupčev zahtevek za povračilo kupnine.
  • V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od pogodbe o nakupu v skladu z oddelkom 1829 (1) civilnega zakonika, ima prodajalec pravico tudi odstopiti od pogodbe o nakupu kadarkoli, dokler kupec blaga ne prevzame. V takšnem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino po bančnem nakazilu na račun, ki ga navede kupec.
  • Če je kupec zagotovljen skupaj z blagom, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene s pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba za takšno darilo preneha veljati, zagotovljeno darilo.
  • Zaradi higienskih razlogov spodnjega perila ni mogoče vrniti ali zamenjati.

 2. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA
  • Če se o načinu prevoza dogovarja na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.
  • Če je Prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan blago dostaviti na mesto, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi.
  • V primeru, da je zaradi razlogov s strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali drugače, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan poravnati stroške, povezane s ponovljeno dostavo blaga. Stroški, povezani z drugimi načini dostave.
  • Kupec je ob prejemu blaga od prevoznika dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli pomanjkljivosti nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti pri prevozniku.
  • Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni dobavni pogoji prodajalca, če jih izda prodajalec.
 3. PRAVICE UČINKOVITVE
  • Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami zaradi pomanjkljivega izvajanja urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti določbe oddelkov 1914 do 1925, oddelki 2099 do 2117 in oddelki 2161 do 2174 civilnega zakonika in zakona št. 634/1992 Coll. s spremembami).
  • Prodajalec je kupcu odgovoren, da blago po prejetju nima pomanjkljivosti. Prodajalec odgovarja kupcu, da je v času, ko je kupec prejel blago:
   • blago ima lastnosti, o katerih se dogovorita stranki, in če ni sporazuma, tiste lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih kupec pričakuje glede na vrsto blaga in oglaševanje, ki ga izvajajo,
   • blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, ali za to blago se običajno uporablja,
   • blago ustreza kakovosti ali dizajnu, dogovorjenem v vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,
   • je blago ustrezne količine, mere ali teže, in
   • blago ustreza zakonskim zahtevam.
  • Določbe iz 2. člena teh pogojev ne veljajo za blago, ki se prodaja po nižji ceni za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica običajne uporabe - s strani kupca ali če je posledica narave blaga.
  • Če se okvara pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je blago ob prejemu pokvarjeno. Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prejema.
  • Pravice do pomanjkljivega izvrševanja kupec uveljavlja na naslovu prodajalca, kadar je mogoče sprejeti reklamacijo v zvezi z izborom prodanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali kraju poslovanja.
  • Druge pravice in obveznosti strank, povezane s prodajalčevo odgovornostjo za napake, lahko urejajo prodajalčev pritožbeni postopek.
 4. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC
  • Kupec pridobi lastništvo blaga s plačilom celotne kupnine.
  • Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu odstavka 1826 §. e) civilnega zakonika.
  • Pritožbe potrošnikov prodajalec obravnava preko elektronskega naslova. Prodajalec pošlje podatke o reševanju kupčeve pritožbe na Kupčev elektronski naslov.
  • Češka trgovinska inšpekcija s sedežem v Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, internetni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz nakupne pogodbe. Spletno platformo za reševanje sporov na https://ec.europa.eu/consumers/odr je mogoče uporabiti za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem po prodajni pogodbi.
  • Evropski potrošniški center Češka, s sedežem v Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21 Maj 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22 / ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
  • Prodajalec ima pravico do prodaje blaga na podlagi dovoljenja za promet. Nadzor trgovine v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za izdajo dovoljenj za promet. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki nadzorni organ za trgovino med drugim izvaja nadzor nad spoštovanjem zakona št. 634/1992 Coll. O varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
  • Kupec s tem prevzame tveganje spremembe okoliščin v smislu 2. odst. 1765 Civilnega zakonikazakonika.
 5. OSEBNA ZAŠČITA PODATKOV
  • Njegova obveznost obveščanja kupca v smislu člena 13 Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) v nadaljnjem besedilu "GDPR uredba"), ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja prodajne pogodbe, za pogajanja o tej pogodbi in za izvrševanje prodajnih obveznosti prodajalca.
 6. POŠILJANJE POSLOVNIH SPOROČIL IN SKLADIŠČENJE PIŠKOTKOV
  • Kupec se strinja, da bo na e-poštni naslov kupca prejemal informacije v zvezi s prodajalčevim blagom, storitvami ali poslovanjem in nadalje soglaša, da bo od prodajalca prejemal komercialna sporočila na kupčev e-poštni naslov. Prodajalec izpolni svojo obveznost, da kupca v smislu člena 13 Uredbe GDPR obvesti o obdelavi kupčevih osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil z ločenim dokumentom.
  • Kupec se strinja s shranjevanjem piškotkov na svojem računalniku. Če je mogoče na spletnem mestu opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti po kupoprodajni pogodbi brez shranjevanja tako imenovanih piškotkov na kupčev računalnik, lahko kupec kadar koli umakne soglasje iz prejšnjega stavka.
 7. DOSTAVA
  • Lahko se dostavi kupcu na kupčev e-poštni naslov.
 8. KONČNE DOLOČBE
  • Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. Izbira prava iz prejšnjega stavka potrošniku ne odvzame varstva, zagotovljenega z določbami pravnega reda, za katerega ni pogodbeno odstopanje in ki bi se sicer uporabljalo, če ne bi bila izbrana zakonodaja iz člena 6 (1) (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I).
  • Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neučinkovita ali postane takšna, določba, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi, nadomesti neveljavno določbo. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
  • Kupoprodajna pogodba, vključno s splošnimi pogoji, se prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.
  • Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo DIFFERENT FASHION, Šimerova3, Pilsen, 30100 , e-poštni naslov info@zoot.si, telefon +386 1 77 74 787.

V Plsenu 21.10.2019